Kategorie

Archiwa

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi

Wyższa Szkoła Kosmetyki prowadzi edukacje studentów z zakresu kosmetologia w wymiarze: ponad 600 godzin studiach stacjonarnych oraz ponad 400 godzin na studiach niestacjonarnych.

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi pryzkadowi wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Marta Kieć – Świerczyńska (Dermatalogia) mgr Elżbieta Radziszewska (Kosmetologia wykłady) mgr Bożena Bocheńska (Dietetyka)

Instruktorzy [...]